GIRLS BOWLING

2018-2019 Varsity Roster
Jersey Name Position Height Class
Amber Adams JV 2021
Jasmine Allen JV 2022
Alicia Anton V 2020
Aliya Bennett JV 2021
Niya Blowe V 2019
Juliana Campolargo JV 2022
Christina Cruz JV 2022
Viraja Dayal Team manager 2019
Holly Dudlicek JV 2022
Brittany Evans Team manager 2020
Michaela Graves JV 2022
Sydney Lewis JV/V 2022
Elizabeth Mansmith JV/V 2022
Kailyn Monford JV 2020
Cheyenne Northrop JV 2021
Nicki O'Leary JV 2021
Meredith Olef JV/V 2021
Ryan Parrott JV 2019
Baeleice Paves V 2021
Akira Peeler JV 2020
Alissa Raboine V 2020
Sophie Shabaz JV/V 2021
E'nyjah Taylor JV 2020
Bella Tiffany V 2021
Coaching Staff