BOYS Wrestling

2017-2018 Varsity Roster
Jersey Name Position Height Weight Class
V Zyia Biram 6'1" 2019
V Owen Blades 5'6" 2020
JV Dalton. Cuellar 6'0" 2019
V Matthew Espinoza 5'8" 2020
JV Sebastian Gonzalez 5'11" 2019
V Donny Kern 5'6" 2019
JV Rana Khan 6'0" 2019
JV Sheraz Khan 5'11" 2018
JV O'Neil Khoshaba 5'3" 2020
JV Kyle Madrid 5'9" 2019
V Joey Manata 5'7" 2019
V Jonathan Negron 5'10" 2019
V Michael Pimentel 6'0" 2018
V Hassan Rana 5'7" 2020
JV Ali Syed 5'11" 2019
JV Bilal Vasty 5'0" 2020
V Eric Wicks 5'9" 2019
JV Daniel Zietek 5'10" 2019
Coaching Staff