Photo Gallery

 • 2018-2019 Varsity Girls Soccer

  2018-2019 Varsity Girls Soccer

 • Lake Park Champions

  Lake Park Champions

 • Lake Park Champions

  Lake Park Champions

 • 2016-2017 Girls Varsity Soccer

  2016-2017 Girls Varsity Soccer

 • "It's a great day to be a Hilltopper."

  "It's a great day to be a Hilltopper."

 • Junior Varsity 2016 Lake Park Lancers Invitational Champions

  Junior Varsity 2016 Lake Park Lancers Invitational Champions

 • 2015-2016 Varsity Girls Soccer

  2015-2016 Varsity Girls Soccer